ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με τον όρο απολυμάνσεις περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα. Νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων και οικιακοί χώροι έχουν μικρή ανοχή σε παθογόνα μικρόβια. Πολλοί χώροι χρειάζεται να τηρούν άριστες συνθήκες υγιεινής. Με στόχο τη διατήρηση ασφάλειας των χώρων πραγματοποιούμε απολυμάνσεις για να παρέχουμε σε όλους τους χώρους που το έχουν ανάγκη ασφάλεια και καθαριότητα σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η παρουσία εντόμων δημιουργεί συχνά προβλήματα σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση εντόμων-παρασίτων καλούνται απεντομώσεις. Στις εφαρμογές δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων, βιολογικών μέσων και σκευασμάτων φιλικών στον άνθρωπο, τα ζώα όσο και το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η Νομοθεσία. Οι καταπολεμήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση συνήθων εντόμων, όπως κατσαρίδες και μυρμήγκια, δίπτερα, όπως μύγες και κουνούπια κ.α.