ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΛΥΦΟΣ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ως μόνωση Κέλυφος ορίζεται ένα σύστημα, στο οποίο η θερμομόνωση δε διακόπτεται στα σημεία ένωσης των διαφορετικών δοµικών στοιχείων. Στο σύστημα αυτό το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, και αποτελεί την πλέον αποτελεσματική λύση για την εκ των υστέρων θερμομόνωσης υφιστάμενων κτιρίων.

Τα συνεργεία μας παρέχουν ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης το οποίο παρέχει άριστη θερμομόνωση και παράλληλα διαθέτει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος.