ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΖΑΚΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο καθαρισμός καπνοδόχων από τα έμπειρα συνεργεία μας, είναι αποδεδειγμένα η πιο απαραίτητη εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιούμε στο τζάκι μας μια φορά το χρόνο και αυτό γιατί η συντήρηση του, σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια μας, την ασφάλεια του σπιτιού και γενικότερα με την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία του.